SÚŤAŽ S PARK SNOW CARD - POKYNY

Zasúťažte si so svojou vystavenou PARK SNOW Card a PARK SNOW GOLD Card o výhodné ceny. Postačí, ak vyplníte údaje na formulári, zakliknete súhlas s použitím osobných údajov a kliknete na tlačítko odoslať.

Vo formulári vypĺňate nasledovné údaje:

1. Číslo PARK SNOW Card, ktoré je označené v červenom rámiku na príslušnom vizuáli karty.

 

PARK SNOW Card

PARK SNOW GOLD Card

 

2. Meno a priezvisko, poštovú adresu, telefonický kontakt a email. Na použitie týchto údajov udeľujete súhlas ako dotknutá osoba v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. Vyplnením formulára zároveň potvrdzujete, že ste dovŕšili 16 rokov. Osobné údaje budú použité výlučne na účely tejto súťaže s PARK SNOW Card a PARK SNOW GOLD Card. Po ukončení súťaže budú zmazané.

3. 3 služby, ktoré ste s kartou využili.

Informácie ohľadne spracovania a ochrany osobných údajov v súlade s Nariadením EÚ č. 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, resp. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov nájdete v časti Obchodné podmienky alebo osobné údaje.
Infolinka: 048 / 419 9900, info@parksnow.sk
© Copyright PARK SNOW Donovaly. Všetky práva rezervované