• Typy kariet

PARK SNOW (MOBILE) Card

Obrázok

Tento typ karty je určený hosťom, ktorí sa ubytujú v partnerských ubytovacích zariadeniach minimálne na 2 počas letnej sezóny.

Vystavenie karty: Kartu môže získať hosť, ktorý sa ubytuje v partnerských ubytovacích zariadeniach minimálne na 2 noci v období od 1.6. do 31.10.2021. Hosťovi je karta vydaná na základe požiadania na recepcii zariadenia (resp. u majiteľa ubytovacieho zariadenia). Podmienkou je, aby dovŕšil vek minimálne 3 roky (pre osoby do 16 roku života môže kartu zakúpiť len zákonný zástupca). Kartu môže využívať výlučne jej držiteľ, pretože je vystavená na meno s dátumom narodenia, je teda neprenosná a neplatná pre skupinu, len pre jednu osobu.

Cena karty: 0€

Platnosť karty: Platná je len počas pobytu hosťa v období od 1.6. – 31.10.2021.

Využívanie karty: Pri využití služby (zľavy) je potrebné, aby sa hosť kartou preukázal spolu s dokladom totožnosti.