• Typy kariet

PARK SNOW (MOBILE) GOLD Card

Obrázok

Tento typ karty je určený hosťom strediska, ktorí majú záujem využívať zľavy a benefity u našich partnerov.

Vystavenie karty: Kartu môže získať hosť, ktorý si ju zakúpi priamo v infocentre, alebo prostredníctvom e-shopu. Hosťovi je karta vystavená na počkanie, v prípade e-shopu zaslaná poštou. Podmienkou je, aby hosť dovŕšil vek minimálne 3 roky (pre osoby do 16 roku života môže kartu zakúpiť len zákonný zástupca). Kartu môže využívať výlučne jej držiteľ, pretože je vystavená na meno s dátumom narodenia, je teda neprenosná a neplatná pre skupinu, len pre jednu osobu.

Cena karty: 9,90€

Platnosť karty: Platná je počas letnej sezóny od 1.6. do 31.10. 2021.

Využívanie karty: Pri využití služby (zľavy) je potrebné, aby sa hosť kartou preukázal spolu s dokladom totožnosti.