• Cyklotrasy

Ľahké
Stredne náročné

Ťažké


Kompletné informácie o cyklotrasách v okolí Donovál, ale aj celého Banskobystrického kraja získate na stránke https://www.zahoramizadolami.sk.
Vďaka spolupráci s európskou platformou Outdooractive sú trasy prehľadne spracované a je možné si ich stiahnuť aj do svojich mobilných zariadení v podobe gpx alebo klm súboru.