• Školské výlety

Školský výlet na Donovaloch

Vezmite žiakov zo svojej triedy na školský výlet na Donovaly!  U nás zažijú cestu lanovkou na vrch Nová hoľa odkiaľ je prekrásny výhľad na panorámu Nízkych Tatier a Veľkej Fatry.  Výlet lanovkou je možné spojiť s krátkou turistikou na vrch Zvolen alebo s peším návratom k údolnej stanici lanovky. 
Obrázok

Cenník školské výlety

V letnej sezóne 2024 poskytneme pre školské výlety organizovanými základnými, strednými a vysokými školami zľavy v nasledovnom rozsahu:

TERMÍN Obojsmerný lístok Jednosmerný lístok
od 9.3.2024 - ... 10,00 € 9,00 €

Doplnkové informácie:
Ceny sú platné len pre skupiny 15 a viac osôb. Na 15 zakúpených študentských lístkov je jeden inštruktorský lístok zdarma.

Mimo prevádzkových hodín lanovky platí, že minimálna hodnota sumy za lístky musí byť 160€. 

V prípade záujmu o vývoz mimo otváracích hodín lanovky prosíme o záväzné nahlásenie minimálne 7 dní pred návštevou.  

Vyššie uvedené ceny pre organizované školské výlety sú platné len v stredisku PARK SNOW Donovaly.

Podmienky poskytnutia zľavy:

Táto cena platí len pre základné, stredné a vysoké školy na základe predloženia kompletného zoznamu potvrdeného riaditeľom školy (meno, dátum narodenia) a takisto musí byť splnená aj podmienka veku. Na 15 zakúpených lístkov  je 1 inštruktorský lístok zdarma. Podmienkou poskytnutia tejto ceny pre kurz je zakúpenie skipasov výlučne v kancelárii správy strediska PARK SNOW Donovaly pri údolnej stanici lanovky TELEMIX Nová hoľa.

Skupina, ktorá má nárok na vyššie uvedenú cenu musí mať min. 15 osôb + vedúci skupiny. V prípade, že na 15 osôb je viac ako jedna sprievodná osoba, táto si zakúpi lístok v rovnakej tarife ako ostatní členovia skupiny.

Všetky lístky (s výnimkou jednosmerného lístka) sú vydávané na čipovej karte, za ktorú sa platí záloha 2 €. Táto bude vrátená len za nepoškodenú a plne funkčnú kartu.