ORTOMAPA

mapa

V zmysle z. č. 618/2003 nemôže byť žiadna odvodenina ortofotomapy kopírovaná, alebo inak odvodená z tejto stránky, publikovaná, alebo inak šírená žiadnym iným spôsobom bez súhlasu autora Geodis Slovakia, s.r.o.Infolinka: 048 / 419 9900, info@parksnow.sk
© Copyright PARK SNOW Donovaly. Všetky práva rezervované