Pre poskytovateľov ubytovacích služieb

Chcete poskytovať svojim hosťom kartu výhod PARK SNOW Card a stať sa tak plnohodnotnou súčasťou významného strediska cestovného ruchu? Zapojte sa do spolupráce s turistickým informačným centrom (INFO DONOVALY, s.r.o.) ktorého hlavným partnerom je PARK SNOW Donovaly. Súčasťou tejto spolupráce je nie len poskytovanie PARK SNOW Card, ale aj prezentácia vášho zariadenia v informačno-rezervačnom systéme na www.parksnow.sk, v každoročne tlačenom katalógu služieb distribuovanom priamo v infocentre na Donovaloch, a tiež na medzinárodných výstavách cestovného ruchu.
Podrobný prehľad výhod spolupráce si môžete pozrieť TU.

V prípade záujmu o spoluprácu pre vaše zariadenie vyplňte nasledujúci formulár.

Vstupný formulár o ubytovacom zariadení
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
E-mail:
Telefón:
Forma podnikania:
Názov zariadenia:
Adresa ubytovacieho zariadenia:
Celková kapacita (pevné lôžka + prístelky):
Kategória:
Webová stránka zariadenia:
(ak nemáte webovú stránku, priložte do prílohy fotografiu zariadenia) : (prosím skonvertujte súbor na veľkosť do 1MB alebo v prípade neprenesenia súboru (informácia v ďalšom kroku) foto zašlite mailom na info@infodonovaly.sk
Ako záujemca o spoluprácu udeľujem týmto súhlas s Nariadením EÚ číslo 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, resp. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov výslovne, slobodne a vážne spoločnosti INFO DONOVALY, s.r.o., v súlade týchto podmienok so spracovaním svojich osobných údajov, a to na účel vypracovania cenovej ponuky a zaslania zmluvných podmienok spolupráce so spoločnosťou INFO DONOVALY, s.r.o.
   
Infolinka: 048 / 419 9900, info@parksnow.sk
© Copyright PARK SNOW Donovaly. Všetky práva rezervované