• webkamera

Aktuálisan Donovalyról

Nová Hoľa

-4.30 °C | 100.00 %

0.10 °C | 79.70 %

0.10 °C | 79.70 %

Donovaly dojazd

1361 m n.m.

-4.30 °C | 100.00 %

0.10 °C | 79.70 %

Donovaly arena

1361 m n.m.


Záhradište

-0.10 °C | 89.40 %

Záhradiste

1361 m n.m.

-0.10 °C | 89.40 %

-0.10 °C | 89.40 %

-0.10 °C | 89.40 %

-0.10 °C | 89.40 %