• Webcam

Donovaly live

Nová Hoľa

-3.80 °C | 95.60 %

-2.20 °C | 85.30 %

-3.80 °C | 95.60 %

-3.80 °C | 95.60 %

-2.20 °C | 87.40 %

-2.20 °C | 85.30 %


Záhradište

-2.20 °C | 95.60 %

Záhradište

1361 m n.m.

-2.30 °C | 95.60 %

-2.20 °C | 95.70 %