• Webcam

Donovaly live

Nová Hoľa

-4.30 °C | 100.00 %

0.10 °C | 78.30 %

0.10 °C | 78.30 %

Donovaly dojazd

1361 m n.m.

-4.30 °C | 100.00 %

0.20 °C | 78.60 %

Donovaly arena

1361 m n.m.


Záhradište

-0.50 °C | 89.20 %

Záhradiste

1361 m n.m.

-0.50 °C | 89.20 %

-0.50 °C | 89.20 %

-0.50 °C | 88.80 %

-0.60 °C | 88.80 %