• INFORMÁCIE

POKYNY K CENNÍKU A UPOZORNENIA

 • Všetky skipasy s výnimkou 8-hodinového skipasu sú NEPRENOSNÉ!
   
 • Na prepravu používajte len skipasy zakúpené na oficiálnych predajných miestach strediska alebo cez webshop na webovej stránke . Lístky obdržané alebo zakúpené od iných osôb sú neplatné a budú ZABLOKOVANÉ!
   
 • Na večernú prevádzku platia večerné, 4- a 8-hodinové (ďalej len "hodinové"), 3 a 6-dňové skipasy zakúpené s kartou hosťa PARK SNOW Card a celosezónne skipasy.
   
 • Všetky "hodinové" skipasy platia od prvého prechodu cez turniket (nie od času predaja) a ich platnosť končí po uplynutí doby, na ktorú boli vystavené alebo ukončením prevádzkovej doby v stredisku v daný deň (okrem 8-hodinového).
   
 • 8-hodinový výberový lístok je platný odo dňa kúpy až do konca lyžiarskej sezóny 2021/2022. Prechodom cez turniket je odpočítaná 1 hodina, počas ktorej je možné uskutočniť neobmedzený počet jázd. Po uplynutí 1 hodiny od prvého použitia v daný deň a ďalším prechodom cez turniket sa odpočíta ďalšia hodina až do úplného vyčerpania 8 hodín vystavených na 1 čipovej karte.
   
 • Večerný lístok platí na lyžovanie na osvetlených zjazdovkách na Záhradišti v čase 16:00 - 21:00.
   
 • Platnosť sezónneho skipasu „Nekonečná sezónka“ je od prvého dňa lyžiarskej sezóny v stredisku PARK SNOW Donovaly do 1.11.2022. V letnej sezóne platí len na lanovke TELEMIX Nová hoľa. Skipas je neprenosný, môže ho využívať len osoba, na ktorej meno je vystavený. Pri každom prechode cez turniket je overovaná identita zákazníka fotokontrolou!
   
 • V období do 25.12.2021 sa viacdňové skipasy nepredávajú.
   
 • Pri strate alebo zabudnutí skipasu sa neposkytuje žiadna náhrada.
   
 • Nie je možná dodatočná výmena, predĺženie alebo zmena platnosti skipasu.
   
 • Pri zlom počasí, prerušení prevádzky, lavínovom nebezpečenstve, zablokovaných zjazdovkách alebo pri skoršom odjazde sa neposkytuje žiadna náhrada, nie je možné ani predĺženie skipasu.
   
 • Klienti pristihnutí bez lístka alebo s neplatným lístkom musia uhradiť pokutu vo výške hodnoty celodenného skipasu so 100 %-ným príplatkom.
   
 • POZOR: Pre náhradu cestovného po úraze je potrebné predložiť potvrdenku od lekára alebo ošetrovateľa HZS. Vrátená čiastka zodpovedá obdobiu od momentu úrazu po koniec platnosti daného skipasu. Peňažná náhrada sa pri použitých "hodinových" lyžiarskych lístkoch neposkytuje.
   
 • Pri kúpe viacdenných skipasov, ktorých platnosť prechádza cez 2 časti lyžiarskej sezóny sa nevypočítava zmiešaná cena skipasu, platí cena v deň nákupu skipasu!
   
 • Platnosť všetkých skipasov začína spravidla v deň ich vystavenia. Na požiadanie je možné bez poplatku vystaviť skipas platný od určitého dňa v sezóne. Skipasy sú platné počas dennej prevádzky už od 15:00 dňa pred dňom platnosti skipasu (napr. lístok kúpený v piatok na sobotu je platný už v piatok od 15:00 do 16:00). Pri 3 a 6-dňových skipasoch zakúpených s PARK SNOW Card je platnosť takto zakúpených skipasov aj na večernú prevádzku deň vopred. Platnosť viacdenných skipasov je vždy po sebe nasledujúce dni.
   
 • Všetky skipasy sú vydávané výlučne na čipovej karte. Záloha za čipovú kartu je 2 €. Čipové karty je možné po skončení lyžovačky vrátiť v automatoch alebo počas otváracích hodín v pokladniach strediska, na infocentre, v Kolibe GORAL, v lyžiarskych školách PATTY SKI, DAMI SPORT a SKI-TI, v Bistre Záhradište a v Chate pod Magurou alebo v automatoch na čipové karty umiestnených v strediskách. Záloha za čipovú kartu bude vrátená len za NEPORUŠENÉ a plne FUNKČNÉ čipové karty!!! Odporúčame si čipovú kartu ponechať a využiť na výhodnejšie zakúpenie skipasov cez internetovú stránku https://skipas.parksnow.sk/!
   
 • Čipovú kartu - skipas - noste na ľavej strane, najlepšie vo vrecku na vetrovke na to určenom a na požiadanie obsluhy dopravných zariadení v stredisku sa ňou preukážte! Vyvarujte sa umiestneniu čipovej karty v bezprostrednej blízkosti mobilného telefónu (hrozí vymazanie nakódovaného typu lístka bez nároku na opätovné bezplatné dobitie!) Čipovú kartu pri prechode cez turniket nie je potrebné z vrecka vyberať.
   
 • pozorPOZOR od 16:00 do 8:30 sú ZJAZDOVKY UZATVORENÉ!
  Hrozí nebezpečenstvo úrazu káblami snežných diel a od strojov upravujúcich trate, najmä navijákových s rozvinutým lanom! (na zjazdovkách na Záhradišti s večerným lyžovaním je vstup povolený do 21:15)
   
 • Cestujúci je povinný dodržiavať podmienky prepravného poriadku, cenníka, Bieleho kódexu a rešpektovať pokyny oprávnenej osoby prevádzkovateľa. Prepravná zmluva je uzatvorená ak cestujúci využije svoje právo na prepravu na základe zakúpeného cestovného lístka tým, že nastúpi na dopravné zariadenie alebo vstúpi do priestoru nástupu alebo výstupu – prístupného len s platným cestovným dokladom. Takýmto uzatvorením zmluvy účastník prepravy potvrdzuje, že sa oboznámil s prepravnými podmienkami, cenníkom a Bielym kódexom.
   
 • Prosíme sledujte tiež aktuálne oznamy uvedené na predajných miestach skipasov a pri nástupe na dopravné zariadenia v stredisku.
   
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien a prevádzkovej doby.
   


Obrázok