LYŽIARSKE KURZY

Zľavy pre organizované lyžiarske kurzy

lyziarske_kurzy

V zimnej sezóne 2019/2020 poskytneme lyžiarskym kurzom organizovanými základnými a strednými školami zľavy v nasledovnom rozsahu:

TERMÍN CENA 1-DŇOVÉHO LÍSTKA
do 22.12.2019 5,- €
od 23.12.2019 – 05.01.2020 zľava neplatí
od 06.01.2020 - 08.03.2020 8,- €
po 09.03.2020 7,- €

Vyššie uvedené ceny pre organizované lyžiarske kurzy sú platné len v lyžiarskom stredisku PARK SNOW Donovaly.

Podmienky poskytnutia zľavy:
Táto cena platí LEN pre základné a stredné školy na základe predloženia kompletného zoznamu potvrdeného riaditeľom školy(meno, dátum narodenia) a takisto musí byť splnená aj podmienka veku. Na 15 zakúpených skipasov je 1 inštruktorský lístok zdarma. Podmienkou poskytnutia tejto ceny pre kurz je zakúpenie skipasov výlučne v kancelárii správy strediska PARK SNOW Donovaly pri údolnej stanici lanovky TELEMIX Nová hoľa.

Od sezóny 2017/2018 už nie je potrebné pri kúpe skipasov predkladať fotografie žiakov, personalizácia skipasov prebieha priamo na turniketoch lanoviek TELEMIX Nová hoľa a Buly Expres Záhradište.

Skipasy musia byť zakúpené na CELÚ DĹŽKU pobytu, t.j. nie každý deň ráno, aspoň 1 deň vopred do 16,00 hod., príp. ráno v deň začiatku lyžovania od 8,30 hod. V prípade ochorenia alebo ak z iného dôvodu nie je možné vylyžovať všetky dni, je možné vrátiť peniaze za neprelyžované dni len na základe predloženia lekárskej správy.

Skupina, ktorá má nárok na vyššie uvedenú cenu musí mať min. 15 osôb + vedúci skupiny. V prípade, že na 15 osôb je viac ako jedna sprievodná osoba, táto si zakúpi skipas v rovnakej tarife ako ostatní členovia skupiny. Ak je výuka kurzu aj počas víkendových dní, platí podmienka nákupu skipasov min. na 3 dni.

Pre študentov vysokej školy platí za rovnakých podmienok tarifa JUNIOR, čiže 20 % zľava z tarify pre dospelú osobu. Zľavy nie je možné kumulovať, t.j. dodatočná zľava na karty EURO26, ISIC, ITIC a pod. nie je možná!

Všetky skipasy sú vydávané na čipovej karte, za ktorú sa platí záloha 2 €. Táto bude po skončení lyžovačky vrátená len za nepoškodenú a plne funkčnú kartu.

Ďalšie informácie môžete získať na www.parksnow.sk


vzor objednávky pre školy (XLS)
Infolinka: 048 / 419 9900, info@parksnow.sk
© Copyright PARK SNOW Donovaly. Všetky práva rezervované