• ZĽAVY

Zaregistrujte sa na skipas.parksnow.sk a všetky skipasy si za výhodnejších podmienok môžete zakúpiť aj online!

 • Detské skipasy môžu používať len deti narodené v období od 1.1.2010 do 31.12.2015.
   
 • Tarifu JUNIOR môžu využiť osoby:
  - narodené medzi 1.1.2004 – 31.12.2009 (t.j. mládež od 13 – 18 rokov),
  - seniori – osoby narodené do 31.12.1961
  - držitelia kariet EURO<26, GO<26, ISIC a ITIC len na 4-hodinové a celodenné skipasy.
  - ZŤP – potrebné sa preukázať preukazom ZŤP
   
 • Bezplatné cestovné::
  deti do 6 rokov, t.j. narodené po 1.1.2016 na lyžiarske lístky s platnosťou do 2 dní a sezónne skipasy
  deti do 8 rokov, t.j. narodené po 1.1.2014 na 3 až 6 dňové skipasy
  Pri kúpe je potrebné preukázať sa hodnoverným identifikačným dokladom, ktorý obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia dieťaťa a je overený úradnou pečiatkou – pas, zdravotný preukaz)
   
 • Pri kúpe skipasov v detskej tarife alebo v tarife junior je potrebné preukázať bez vyzvania vek kartou poistenca, občianskym preukazom, cestovným pasom alebo iným preukazom totožnosti . Prosíme o dodržiavanie tohto pravidla, nakoľko pracovníci pokladne nemôžu urobiť žiadne výnimky.
   
 • Zľava 10 % pre držiteľov kariet Sphere a Ego. Zľavu je možné uplatniť na všetky skipasy s výnimkou sezónnych a to len pre majiteľa karty, nie na celý nákup!
   
 • Skupinová zľava. Za skupinu sa považuje skupina min. 20 osôb. Pri kúpe rovnakého druhu skipasu sa poskytuje zľava 5% alebo 21. lístok zdarma. Vyžaduje sa menný zoznam, pečiatka, podpis.
   
 • Skupinové lístky kupuje a platí jedna osoba (vedúci skupiny).
   
 • Ostatné zľavy sú možné po dohovore s vedúcim strediska
   
 • Zľava pre ubytovaných hostí – PARK SNOW Card - karta hosťa:
  Zľava sa poskytuje len na 3-dňové a 6-dňové skipasy. Zľava na tieto dva druhy skipasov bude poskytnutá na základe „PARK SNOW Card - karta hosťa“, ktorú hosť obdrží v zmluvnom ubytovacom zariadení, je vydávaná na meno a platná len počas obdobia kedy je hosť ubytovaný. Pri pobytoch do 25.12.2021 sa viacdňové skipasy nepredávajú.
   
 • Pri používaní zľavnených lístkov alebo skipasov vydaných na meno a fotografiu je nutné preukázať sa na základe výzvy obsluhy dopravných zariadení v stredisku platným preukazom totožnosti. Skipasy používané inou osobou ako jeho majiteľom budú klientovi odobraté a neposkytuje sa za ne žiadna náhrada.
   
 • Zľavnený skipas vydaný na základe kariet EURO<26, GO<26, ISIC a ITIC je platný len spolu s týmito kartami. Pri vyzvaní kontrolnými pracovníkmi sa držiteľ preukáže touto kartou.
   
 • V prípade zneužitia zľavneného lístka si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na jeho odobratie bez nároku na odškodnenie!
   
 • Zľavy sa NEKUMULUJÚ!
   

Obrázok

Obrázok