• NEWSLETTER

NEWSLETTER

Oboznámenie so spracovaním osobných údajov
Podľa článku 13., NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov potvrdzujem, že som bol pred udelením súhlasu oboznámený so spracovaním OU za účelom registrácie a súhlasu so zasielaním nášho pravidelného newslettra.
Detailné informácie sú dostupné na tejto stránke.

Email
Pred udelením súhlasu som bol/a oboznámený/á so spracovaním osobných údajov
Súhlasím so spracovaním osobných údajov