SÚŤAŽ S PARK SNOW CARD

Výhercami zimnej súťaže sú:

   Lucia Macky
   Mária Olejková
   Peter Ľudma
   Petra Zelenková
   Branislav Olejka
   Miloš Ďurčok

Výhercom srdečne blahoželáme!


Infolinka: 048 / 419 9900, info@parksnow.sk
© Copyright PARK SNOW Donovaly. Všetky práva rezervované