• Typy kariet

PARK SNOW Card – krátkodobý pobyt

Obrázok

Tento typ karty je určený hosťom, ktorí sa ubytujú v partnerských ubytovacích zariadeniach na 2 až 4 noci.

Vystavenie a cena karty: Jej držiteľom je hosť, starší ako 6 rokov, ktorý sa ubytuje v partnerských ubytovacích zariadeniach na 2 až 4 noci. Karta je hosťovi vydaná na základe požiadania na recepcii, resp. vopred zaslanej záväznej objednávky ubytovaciemu zariadeniu. Karta je vystavená na meno, s dátumom narodenia a je neprenosná. Karta je držiteľovi aktivovaná v deň nástupu alebo nasledujúci deň po dni nástupu hosťa na pobyt.

Cena: 2,90 EUR vrátane DPH

Platnosť karty: Platná je len počas pobytu hosťa v období od 1. 12. 2021 – 31. 3. 2022.