• Cennik

Informacje do cennika

 • Wszystkie typy skipassów, za wyjątkiem ośmiogodzinnego, są imienne!!!
   
 • Obowiązują wyłącznie karnety zakupione w oficjalnych miejscach sprzedaży w ośrodku lub przez eshop. Karnety przejęte, bądź zakupione od innych osób są nieważne i będą ZABLOKOWANE!
   
 • Do jazd wieczornych uprawniają karnety wieczorne, 4- i 8-godzinne, skipassy 3 i 6-dniowe kupione z PARK SNOW Card i skipass całosezonowy.
   
 • 4- i 8-godzinne karnety zaczynają obowiązywać od momentu pierwszego przejścia przez bramkę (a nie od chwili sprzedaży). Ważność karnetów kończy się z chwilą upłynięcia czasu, na jaki zostały wystawione lub z chwilą zamknięcia Ośrodka w danym dniu (oprócz karnetów 8-godzinnych).
   
 • 8-godzinny karnet jest ważny od dnia zakupu do końca sezonu narciarskiego 2021/2022. Po przejściu właściciela karnetu przez bramkę, rozpoczyna sie pierwsza godzina, podczas której można wykonać dowolną ilość zjazdów. Po upływie pierwszej godziny w danym dniu i ponownym przejściu przez bramkę, odlicza się kolejna godzina i tak, aż do wykorzystania całego pakietu 8 godzin dostępnego na 1 karcie chipowej.
   
 • Karnet wieczorny upoważnia do jazdy na oświetlonych trasach na Záhradištiu w godzinach 16:00 - 21:00.
   
 • Skipass „NON-STOP sezon“ jest ważny od pierwszego dnia sezonu narciarskiego w ośrodku PARK SNOW Donovaly do 1.11.2022. W sezonie letnim można go wykorzystać na przejazd kolejką TELEMIX Nová hoľa. Skipass jest imienny; może się nim posługiwać jedynie osoba, na którą został wystawiony. Każdorazowo podczas przejścia przez bramkę odbywa się foto kontrola tożsamości użytkownika skipassu!
   
 • W okresie do 25.12.2021, karnety kilkudniowe nie są dostępne w sprzedaży.
   
 • Utrata, zagubienie karnetu nie upoważnia do rekompensaty.
   
 • Nie jest możliwa wymiana, przedłużenie ani zmiana okresu ważności zakupionego skipassu.
   
 • Niekorzystne warunki pogodowe, awarie techniczne, zagrożenie lawinowe, blokady tras zjazdowych, skrócenie okresu pobytu w ośrodku, nie upoważniają do odszkodowań, zwrotu kosztów, ani przedłużenia ważności karnetu.
   
 • Osoby, które zostaną zatrzymane bez ważnego karnetu, są zobowiązane do zapłacenia opłaty karnej (kwota równa cenie karnetu całodniowego + dopłata w wysokości 100% ceny karnetu całodniowego).
   
 • UWAGA: aby otrzymać zwrot kosztów karnetu z tytułu wypadku, należy przedłożyć świadectwo lekarza lub ratownika pogotowia górskiego. Zwracana jest niewykorzystana kwota za okres od momentu doznania urazu, do końca ważności karnetu. Zwrot kosztów nie przysługuje w przypadku „karnetów godzinowych“.
   
 • Przy zakupie karnetów kilkudniowych, których czas ważności zawiera się w dwóch, różnych cenowo okresach sezonu, obowiązującą jest cena w dniu zakupu karnetu!
   
 • Ważność karnetu rozpoczyna się z reguły w dniu jego zakupu. Możliwe jest kupno, bez dodatkowej opłaty, karnetu ważnego od dowolnie wybranego dnia w sezonie. Skipassy uprawniające do jazdy dziennej, mogą być używane już od godziny 15 w dniu poprzedzającym rozpoczęcie jego ważności; np. skipass zakupiony w piątek - na sobotę, obowiązuje już w piątek od godziny 15). Karnety kilkudniowe są ważne przez kolejne, następujące po sobie dni.
   
 • W związku z wprowadzeniem nowego systemu kontroli - SKI DATA, wszystkie karnety będą wydawane w postaci kart chipowych. Kaucja za kartę chipową wynosi 2 €. Po skończonej jeździe, kartę chipową można zwrócić w kasie (w godzinach otwarcia kas) lub w innych miejscach w ośrodku: Infocentrum, Koliba GORAL, w szkołach narciarskich PATTY SKI, DAMI SPORT i SKI-TI, Bistro Záhradište, Chata pod Magurou oraz w automatach do zwrotu kart. Aby otrzymać kaucję, karta musi być zwrócona w NIENARUSZONYM STANIE !!!
   
 • Rekomendujemy zachowanie karty chipowej w celu łatwiejszego zakupu kolejnych skipassów poprzez stronę internetową https://skipas.parksnow.sk/!
   
 • Kartę chipową – skipass, radzimy nosić w lewej kieszeni kurtki, gdyż umożliwia to łatwy i szybki dostęp, w razie kontroli przeprowadzanej przez pracowników obsługi. Ostrzegamy przed umieszczaniem karty w bezpośredniej bliskości telefonów komórkowych, gdyż grozi to rozmagnesowaniem i wymazaniem danych (co nie podlega reklamacji i nie daje prawa do bezpłatnego doładowania karty!) Podczas przejścia przez bramkę, nie jest konieczne wyciąganie karty z kieszeni.
   
 • pozorUWAGA! W godzinach od 16:00 do 8:30, TRASY ZJAZDOWE SĄ ZAMKNIĘTE!
  Niebezpieczeństwo powstania urazu, w wyniku kolizji z urządzeniami naśnieżającymi lub maszynami wyrównującymi trasy zjazdowe! (jeżeli na trasie (Záhradištie) odbywa się jazda wieczorna, wstęp jest dozwolony do godziny 21:15).
   
 • Wszyscy odwiedzający ośrodek, są zobowiązani do przestrzegania postanowień regulaminu przewozowego, cennika, Białego kodeksu oraz do wypełniania poleceń osoby uprawnionej przez administratora obiektu. Umowa przewozu zostaje zawarta w chwili, gdy dana osoba skorzysta z prawa do przewozu na podstawie ważnego karnetu, tj. wsiądzie do urządzenia przewozowego lub wejdzie do strefy wsiadania/wysiadania – dostępnych wyłącznie dla posiadaczy ważnego karnetu. Zawarcie umowy przewozu jest równoznaczne z deklaracją zapoznania się i gotowości przestrzegania regulaminu przewozowego, cennika i Białego kodeksu.
   
 • Prosimy o zapoznawanie się z bieżącymi ogłoszeniami, umieszczanymi w punktach sprzedaży karnetów oraz przy wyciągach i kolejkach.
   
 • Administrator ośrodka zastrzega sobie prawo do zmiany cen i godzin otwarcia obiektu.
   

Obrázok