• Zniżki

 • Karnety dziecięce są przeznaczone dla dzieci urodzonych w okresie od 1.1.2010 do 31.12.2015
   
 • Taryfa JUNIOR jest przeznaczona dla:
  - urodzonych w okresie od 1.1.2004 – 31.12.2009 (młodzież od 13 do 18 roku życia),
  - seniorów – osoby urodzone do 31.12.1961 roku
  - posiadaczy kart EURO<26, GO<26, ISIC i ITIC, wyłącznie na zakup skipassów 4 i 7 godzinnych.
  - rencistów; przy zakupie karnetu należy okazać legitymację rencisty
   
 • Przejazdy bezpłatne::
  dzieci do lat 6, t.j. urodzone po 01.01.2016 na karnety 2- dniowe i krótsze oraz na karnet sezonowy
  Dzieci do lat 8, urodzone po 01.01.2014 na skipassy 3-6 dniowe.
  podczas zakupu skipassu, konieczne jest przedstawienie dokumentu tożsamości z imieniem, nazwiskiem, datą urodzenia, potwierdzonego pieczęcią urzędową, typu: paszport, książeczka zdrowia)
   
 • Podczas kupna karnetu w taryfie dziecięcej albo junior, należy wykazać prawo do zniżki, legitymując się kartą ubezpieczenia, dowodem osobistym, paszportem lub innym dokumentem tożsamości. Brak w/w dokumentów jest równoznaczny z odmową wydania karnetu zniżkowego
   
 • Zniżka dla grupy zorganizowanej (minimum 20 osób). Przy zakupie jednakowych skipassów przysługuje 5% rabatu lub 21 bilet gratis. Wymagane jest przedstawienie imiennej listy osób z pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej
   
 • Bilety grupowe kupuje jedna osoba (kierownik grupy)
   
 • Inne zniżki, po uzgodnieniu z administratorem ośrodka
   
 • Karta zniżek - PARK SNOW Card dla gości zakwaterowanych w naszych partnerskich obiektach:
  Rabat na zakup 3- lub 6- dniowych skipassów na podstawie „Karty gościa“ („PARK SNOW Card - Karta gościa“), otrzymywanej w wybranych ośrodkach zakwaterowania. „PARK SNOW Card - Karta gościa“ jest imienna i obowiązuje tylko w dniach pobytu w miejscu zakwaterowania. Przy pobycie w terminie do 25.12.2021, karnety kilkudniowe nie będą dostępne w sprzedaży.
   
 • Posiadacze karnetów ze zniżką lub karnetów imiennych z fotografią posiadacza, na prośbę pracowników ośrodka, są zobowiązani do okazania dokumentu tożsamości. Posługiwanie się skipassem wystawionym na inną osobę, skutkuje odebraniem karnetu, bez prawa do rekompensaty
   
 • Karnet zniżkowy, wydany na podstawie kart EURO<26, GO<26, ISIC i ITIC jest ważny tylko razem z w/w kartą. W razie kontroli skipassu, należy dodatkowo okazać kartę.
   
 • W przypadku nieuprawnionego posługiwania się biletem zniżkowym, administrator obiektu ma prawo zatrzymać bilet, bez prawa do jakiejkolwiek rekompensaty!
   
 • Zniżki NIE MOGĄ SIĘ ŁĄCZYĆ !
   
Obrázok

Obrázok