• Biały kodeks

 • WZGLĄD NA INNE OSOBY – Każdy narciarz przebywający na terenie ośrodka, powinien zachować się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób.
 • BEZPIECZNA PRĘDKOŚĆ – Narciarz może poruszać się na trasie z prędkością dostosowaną do swoich umiejętności, rodzaju i stanu trasy oraz pogody.
 • WYBÓR KIERUNKU, A BEZPIECZEŃSTWO – narciarz znajdujący się z tyłu, musi wybrać taki tor jazdy, by nie doszło do zderzenia z osobą jadącą przed nim. Narciarz będący z tyłu powinien zachować bezpieczny odstęp, aby zostawić wolną przestrzeń i możliwość wyboru kierunku i sposobu jazdy osobie go poprzedzającej.
 • WYPRZEDZANIE – dozwolone jest wyprzedzanie z lewej lub z prawej strony, zawsze w bezpiecznej odległości od wyprzedzanego.
 • PRZEKRACZANIE TORU JAZDY – narciarz, który rozpoczyna zjazd lub przekracza tor jest zobowiązany do sprawdzenia trasy. Zanim ruszysz, popatrz uważnie w górę i w dół, aby uniknąć kolizji.
 • ZATRZYMYWANIE – zatrzymanie się na trasie jest dozwolone tylko w dobrze widocznych miejscach, bez stwarzania utrudnień dla innych użytkowników. Zatrzymanie się na trasie zjazdowej jest możliwe tylko na poboczu.
 • PODCHODZENIE – Podchodzenie jest dozwolone tylko poboczem trasy; należy zachować szczególną ostrożność w miejscach o ograniczonej widoczności. Tak samo należy postępować przy schodzeniu w dół.
 • PRZESTRZEGANIE ZNAKÓW – każdy narciarz zobowiązany jest do przestrzegania znaków ustawionych na trasie.
 • WYPADEK – w razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej.
 • IDENTYFIKACJA TOŻSAMOŚCI – każdy uczestnik i świadek wypadku jest zobowiązany podać swoje dane osobowe ratownikom pogotowia górskiego lub pracownikom ośrodka.
 • BEZPIECZEŃSTWO – oznakowane trasy zjazdowe są regularnie wyrównywane, oprócz stref freeride. Każdy narciarz korzysta z trasy na własną odpowiedzialność. Przed wejściem na stok powinien dokonać oceny umiejętności pod kątem aktualnego stanu trasy, pogody, liczby narciarzy na stoku.
 • SKIPASS - posiadacz karnetu jest upoważniony do korzystania z urządzeń przewozowych. Na prośbę pracownika ośrodka lub innej uprawnionej osoby, ma obowiązek okazać skipass do kontroli. Skipass jest honorowany, jeżeli nie upłynęła data jego ważności, a użytkownik spełnia wszystkie wymogi do posługiwania się nim. W przypadku karnetu imiennego, może go używać tylko osoba, na nazwisko której był wystawiony.

NIEPRZESTRZEGANIE POSTANOWIEŃ REGULAMINU MOŻE SPOWODOWAĆ ODEBRANIE KARNETU I USUNIĘCIE UŻYTKOWNIKA Z TERENU OŚRODKA ! ! !